Elinkaariajattelu on osa suunnittelua.

Suunnittelun laitevalinnalla voidaan esimerkiksi vaikuttaa tulevan kohteen energiakulutukseen merkittävästi. Oleellista on kuitenkin, millä panostuksella saavutettu hyöty saavutetaan. Aina nämä eivät ole yksinkertaisia asioita, vaan vaativat laskelmia, mihin kannattaa panostaa ja  mihin ei.

ELINKAARIESIMERKKI

Elinkaariesimerkki:
 

· Kohde: 165 m² bruttoalan omaava omakotitalo

· Kokonaistuloilmamäärä 67 l/s

· Kokonaispoistoilmamäärä 68 l/s

· Sähköenergian kokonaishinta 12 c/kWh

· Tuloilman lämmitys huoneen lämpötilaan

A) 70% vuosihyötysuhteen omaava IV-kone: 3522 kWh

B) 45% vuosihyötysuhteen omaava IV-kone  6568 kWh

IV-koneista valmistajien ilmoittama hyötysuhde voidaan ilmoittaa maksimihyötysuhteena tai vuosihyötysuhteena, jotka ovat kaksi eri asiaa.

Valitsemalla paremman hyötysuhteen IV-koneen,  säästetään vuodessa energiaa 3046 kWh. Mitä tämä energia maksaa euroissa eri vaihtoehdoilla ?

Sähkölämmitystalo: Säästö 365 €/a

IV-koneen jälkilämmityspatteri sähköllä riippumatta lämmitysjärjestelmästä

Säästö 365 €/a

IV-koneen jälkilämmityspatteri vesikiertoinen. Veden lämmitys maalämmöllä, jonka hyötysuhde 3

Säästö 121 €/a

Päätelmä:

Jos tuloilma lämmitetään sähköllä, on panostaminen IV-koneeseen 3 kertaa järkevämpää. IV-koneen valitsemisessa merkittävä seikka on myös laitesähkön osuus.  Tasavirtamoottoreilla energian kulutus on yli kaksi kertaa pienempi verrattuna vaihtovirtamoottoreilla varustettuun vastaavaan koneeseen, joita oli vielä muutama vuosi sitten pelkästään saatavilla . Takaisinmaksuaika, valittaessa tasavirtamoottoreilla varustettu IV-kone, on kolmen vuoden luokkaa.

Pelkästään IV-koneen valinnalla voidaan jo vaikuttaa merkittävästi rakennuksen käyttökustannuksiin tekemällä oikeita valintoja rakennusvaiheessa.

Kun suhde asiakkaaseen ratkaisee.

LVI-Suunnittelu Suhde Oy

Tekstikehys: ETUSIVU
Tekstikehys: PIENTALOT
Tekstikehys: KIINTEISTÖT
Tekstikehys: TIETOA MEISTÄ
Tekstikehys: YHTEYSTIEDOT
Tekstikehys: LVI-SUUNNITTELU
Tekstikehys: ENERGIASELVITYKSET
Tekstikehys: SUUNNITTELUHINNASTO
Tekstikehys: TARJOUSPYYNTÖ