LÄMPÖVERKOSTON TASAPAINOTUSLASKENTA

Esityönä kartoitamme lämpöverkoston laitteet, jotka tulee uusia tasapainotuksen yhteydessä. Isännöitsijän edustajan kanssa järjestetään yleisten tilojen ja asuntojen katselmus, jossa varmistetaan nykyiset patterit ja verkoston putkikoot. Lämpöverkosto mallinnetaan arkkitehtipohjien (joko skannattuihin tai DWG-kuviin) päälle. Vanhoja olemassa olevia lämpökuvia ei edellytetä, mutta ne  auttavat putkireittien selvittämisessä.

Asiakkaalle toimitamme ajantasakuvat, joissa on kaikkien venttiilien esisäädöt merkitty. Työselvityksessä on määritetty urakoitsijalta vaadittavat toimenpiteet.

Usein patteriventtiilit ja linjasäätöventtiilit uusitaan tasapainotuksen yhteydessä (tekninen käyttöikä 25-30 vuotta). Verkoston huolellisen ilmauksen jälkeen urakoitsija mittaa linjasäätöventtiilien virtaukset ja täyttää mittauspöytäkirjat, joita verrataan suunniteltuihin arvoihin. Vanhan kiertovesipumpun vaihto nykyaikaiseen painesäätöiseen energiaa säästävän pumppuun on usein myös hyvä ajoittaa samaan urakkaan. Tällöin päästään eroon myös patteriventtiilien kohinasta.

Tasapainotuksen jälkeen huoneistoissa päästään tasapuoliseen huonelämpötilaan ja ylilämmöstä aiheutuva sisäilman epämukavuus muuttuu säästöiksi. Keskimäärin 3 asteen ylilämmön poisto saa aikaan n. 15% lämmityskustannusten säästön.

 

Kun suhde asiakkaaseen ratkaisee.

LVI-Suunnittelu Suhde Oy

Tekstikehys: ETUSIVU
Tekstikehys: PIENTALOT
Tekstikehys: KIINTEISTÖT
Tekstikehys: TIETOA MEISTÄ
Tekstikehys: YHTEYSTIEDOT
Tekstikehys: LVI-SUUNNITTELU
Tekstikehys: LÄMMÖNTUOTTO– JA ENERGIASELVITYKSET
Tekstikehys: LÄMPÖVERKOSTON TASAPAINOTUSLASKENTA
Tekstikehys: LÄMMÖNJAKOKESKUS VAIHTO
Tekstikehys: HANKESUUNNITTELU